دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه"زبان شناسی شناختی (از مفاهیم پایه تا کاربردهای عملی آن)" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

25 فروردین 1398

کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان "زبان شناسی شناختی (از مفاهیم پایه تا کاربردهای عملی آن)" توسط...

نشست صمیمانه ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دانشجویان بین المللی

نشست صمیمانه ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دانشجویان بین المللی

19 فروردین 1398

نشست صمیمانه و بیان مشکلات و مسائل دانشجویان بین المللي دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز یکشنبه 18 فروردین ماه...

برگزاری کارگاه آموزشی (نحوه به کارگیری نظریه عمومی طنز کلامی در بررسی ترجمه طنز و بازی های زبانی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (نحوه به کارگیری نظریه عمومی طنز کلامی در بررسی ترجمه طنز و بازی های زبانی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

18 فروردین 1398

کارگاه آموزشی با عنوان (نحوه به کارگیری نظریه عمومی طنز کلامی در بررسی ترجمه طنز و بازی های زبانی) توسط جناب آ...