دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

28 اردیبهشت 1398

جلسه شورای آموزشی این دانشکده با حضور معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر محمد شیخ و مدیران محترم گروه ها صبح ر...

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تروریسم، علل و عوامل آن" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

24 اردیبهشت 1398

صبح امروز مورخ سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 کارگاهی با عنوان (تروریسم، علل و عوامل آن) توسط جناب آقای دکتر محم...

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

22 اردیبهشت 1398

کارگاه آموزشی اسطوره شناسی توسط خانم دکتر مریم شعبان زاده روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 9/30 در سایت ار...