پژوهشخانم دکتر مریم شعبانزاده
معاونت محترم پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6747

آقای علیرضا الهامی
کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6754


 

وظایف حوزه پژوهشی دانشکده
 

  • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
  • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
  • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
  • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
  • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
  • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
  • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در حوزه های مختلف پژوهشی به شرح زیر فعال می باشد


 1- سابقه شرکت در  نمایشگاه استانی

2 - برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی وفناوری

3 - برگزاری کرسی های نظریه پردازی

4 - انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز مختلف استانی و کشوری

5 - شرکت در جشنواره ها ومسابقات ملی 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی 95-94 و 96-95

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی  92 تا کنون به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

120

77

12

76

14

65

364

کتاب

6

3

1

1

-

4

15

کرسی

-

-

-

-

-

-

-

طرح پژوهشی

-

-

-

-

-

2

2

کارگاه کارآفرینی

2

3

2

5

3

4

19

 

 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 96

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از مهر ماه 1396 تا مهر ماه 1397 به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

53

47

33

31

16

17

197

کتاب

-

2

-

1

-

1

4

کرسی

1

-

2

2

-

4

9

طرح پژوهشی

-

1

-

-

-

2

3

کارگاه کارآفرینی

2

3

1

2

2

2

12


 

 

برنامه ی کارگاه های آموزشی کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97

 

      نام استاد

عنوان کارگاه

تاریخ و ساعت

     محل اجرا

تعداد

دکتر غلامعلی زاده

مظاهر الثقافه الایرانیه فی الشعر العربی بخراسان و سجستان خلال القرنین الرابع و الخامس من الهجره

 

13:30

1397/12/4

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مرسلپور

روش های تحقیق در تاریخ

 

12

1397/12/1

سالن سمعی و بصری

70

دکترمحمد  پیری

نقش احتشام السلطنه در تحولات انقلاب مشروطه

 

9:30

1397/12/6

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر فاطمه رستمی

تحلیل گفتمان در تاریخ

 

9:30

1398/2/16

سالن سمعی و بصری

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکترعلی بصارتی

نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی

 

12

1397/12/8

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مریم شعبانزده

آموزش داستان نویسی

 

9:30

1397/12/12

سالن سمعی و بصری

70

دکتر مهدی معینی

مهارت جرات ورزی

 

9:30

1397/12/14

سالن سمعی و بصری

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر نازنین رهنمون

نحوه به کارگیری نظریه عمومی طنز کلامی در بررسی ترجمه طنز و بازی های زبانی

 

11

1398/1/19

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر ستاره مجاهدی

زبان شناسی شناختی(از مفاهیم پایه تا کاربردهای عملی آن)

 

11:30

1398/1/28

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر حسنی فر

تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان

 

9:30

1398/2/17

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر احمد شیرخانی

اسطوره یونان

 

9:30

1398/2/2

سالن سمعی و بصری

70

دکتر مریم شعبانزاده

کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی

 

9:30

1398/2/10

سالن سمعی و بصری

70

دکتر محمود حسن آبادی

تصحیح نسخ خطی فارسی

 

9:30

1398/2/9      

سالن سمعی و بصری

70

دکتر آهنگر و دکتر منصوره دلارامی

مقدمه ای بر زبان شناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی

 

11

1398/2/4

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مریم شعبانزاده

اسطوره شناسی

 

9:30

1398/2/22

 

سالن سمعی و بصری

50

دکتر محمدرضا حسنی

تروریسم، علل و عوامل آن

 

9:30

1398/2/24

سالن سمعی و بصری

70