اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

محب علی آبسالان
شماره داخلی : 6717
شماره مستقیم : 31136717 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : m.absalan@theo.usb.ac.ir
قدسیه اكبري
شماره داخلی : 6706
شماره مستقیم : 31136706 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : q.akbari110@theo.usb.ac.ir
اسحق بامری
شماره داخلی : 6204
شماره مستقیم : 31136204 54 98+
فکس : 31136204 54 98+
پست الکترونیک : es.bameri@theo.usb.ac.ir
افضل بلوكي
شماره داخلی : 2227
شماره مستقیم : 31132227 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : BOLUKI1390@GMAIL.COM
ولی الله حسومی
شماره داخلی : 6708
شماره مستقیم : 31136708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
عليرضا حيدري نسب
شماره داخلی : 6701
شماره مستقیم : 31136701 54 98+
فکس : 32431072 54 98+
پست الکترونیک : heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
خلیل حکیمی فر
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
حسين خاكپور
شماره داخلی : 6702
شماره مستقیم : 31136708 54 98+
فکس : 33431072 54 98+
پست الکترونیک : dr.khakpur@yahoo.com یا dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دادخدا خدايار
شماره داخلی : 2216
شماره مستقیم : 33446009 54 98+
فکس : 33446009 54 98+
پست الکترونیک : abazeynab@yahoo.com
غلامرضا رضوی دوست
شماره داخلی : 6707
شماره مستقیم : 31136707 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : r.razavi@theo.usb.ac.ir
اميرحمزه سالارزايي
شماره داخلی : 6712
شماره مستقیم : 31136712 54 98+
فکس : 33431072 54 98+
پست الکترونیک : amir_hsalar@yahoo.com
احسان سامانی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : esamani63@yahoo.com
جواد شایانفر
شماره داخلی : 6710
شماره مستقیم : 31136710 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : j_shayanfar@theo.usb.ac.ir
مرتضی عرفانی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : -
پست الکترونیک : m.erfani@theo.usb.ac.ir , erfani.morteza@gmail.com
مهرناز گلی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : dr.goli92@gmailcom
مصطفي محمودي صاحبي
شماره داخلی : 6706
شماره مستقیم : 31136706 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : - mahmoodi@theo.usb.ac.ir
نادر مختاري افراكتي
شماره داخلی : 2971
شماره مستقیم : 33425384 54 98+
فکس : 33425384 54 98+
پست الکترونیک : -
محمدعلي مصلح نژاد
شماره داخلی : 2227
شماره مستقیم : 31132227 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : moslehn@gmail.com
سید محمد حسین موسوی
شماره داخلی : 6708
شماره مستقیم : 31136708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : drmoosavi@theo.usb.ac.ir
رضوانه نجفي
شماره داخلی : 6706
شماره مستقیم : 09155496269
فکس : 33431072 54 98+
پست الکترونیک : r.najafi1342@gmail.com
علی اکبر نصیری
شماره داخلی : 2249
شماره مستقیم : 31132249 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : nasirizaboli@yahoo.com
ابراهيم نوري
شماره داخلی : 6706
شماره مستقیم : 31136706 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : enoori@theo.usb.ac.ir
محمدرضا کيخا
شماره داخلی : 2478
شماره مستقیم : 31132478 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : kaykha@hamoon.usb.ac.ir