رشته های تحصیلی

علوم قرآن و حديث کارشناسی

توضیحات : علوم قرآن و حديث

مقطع: کارشناسی

تعداد دانشجو: ۱۱۰نفر

آمار فارغ التحصیلان:۱۸۱

تعداد كل واحد: ۱۳۹واحد ، تخصصي :۶۱ واحد ، پايه : ۶۴ واحد ، عمومي : ۱۲واحد ، اختياري : ۲ واحد .

سال ایجاد : ۱۳۸۶

فایل سیلابس: حدیث1

علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

توضیحات : رشته علوم قرآن و حدیث

مقطع کارشناسی ارشد

سال تاسیس: ۱۳۸۸ تعداد دانشجو: ۹۳ نفر

آمار فارغ التحصیلان:۴۲

سال ایجاد : ۱۳۸۸

فایل سیلابس: حدیث2

علوم حدیث -گرایش تفسیر اثری کارشناسی ارشد

توضیحات : رشته: علوم حدیث

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد دانشجو: ۳۸ نفر تعداد کل واحد دوره : ۳۲ واحد

سال ایجاد : ۱۳۹۲

فایل سیلابس:حدیث3

علوم حدیث -گرایش نهج البلاغه کارشناسی ارشد

توضیحات : علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

مقطع: کارشناسی ارشد

شروع: مهر ۹۶

با پذیرش ۱۲ دانشجو : ۸ نفر روزانه، ۴ نفر شبانه

سال ایجاد : ۱۳۹۵

فایل سیلابس:حدیث4

 

DocumentsUSB