درباره دانشکده


DDR Menu

درباره دانشکده

 

معرفی

در راستای توسعه بخشی از کشورعزیزمان ایران با توجه به استعدادها و پتانسیل های استان سیستان و بلوچستان در زمینه منابع غنی. دولت و مسئولان امر و در رأس آن دانشگاه سیستان وبلوچستان وشهرستان خاش اقدام به تاسیس دانشکده صنعت ومعدن نموده است .یقینا این مهم تاثیر بسزایی در رشد وتعالی منطقه وشکوفایی استعداد های بالقوه در شهرستان خواهد داشت.

از مهم ترین اهداف تاسیس دانشکده صنعت ومعدن خاش توجه وفعال نمودن بخش معادن در استان آموزش وپرورش نیروی انسانی توانمند جهت بهره برداری از این منابع ،ایجاد فضاها و امکانات مناسب جهت رشد وآموزش نیروی انسانی و....می باشند .

در این پروژه سعی بر این بوده که دانشکده صنعت ومعدن به عنوان کالبدی که روح آن آموزش های فنی ومهندسی است نگریسته شود .

این دانشکده فعالیت خود را با بیش از 70دانشجو در رشته های مهندسی معدن ،مهندسی کامپیوترو مهندسی صنایع در بهمن ماه 1393آغاز نمود وامید است با همت و تلاش مسئولان امر شاهد رشد وشکوفایی این منطقه باشیم.