معرفی گروه تربیت بدنی

گروه علوم ورزشی در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در دو گرایش دبیری و غیر دبیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان پایه گذاری و کارخود را آغاز نمود.
با توجه به ارتقا سطح کمی و کیفی گروه به تدریج امکان ارائه ی گرایش های مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، گرایش عمومی تربیت بدنی (محض)، علوم زیستی ورزشی، علوم انسانی ورزشی و مربیگری در مقطع کارشناسی فراهم گردید. 
در سال ۱۳۹۶ و با تغییر رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی گرایش ها در مقطع کارشناسی تجمیع و تحت عنوان علوم ورزشی ارائه می گردد.
در سال ۱۳۹۱ تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش (به همت دکتر شهدادی، دکتر غفرانی و دکتر مقرنسی) و در سال ۱۳۹۲ تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش پردیس (به همت دکتر رضائی پور) راه اندازی شد.

راه اندازی و انتقال گروه به ساختمان  جدید علوم ورزشی حکمت در سال 1397 صورت گرفت.

 

در حال حاضر در مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی ورزشی محض و فیزیولوژی کاربردی توسط این گروه ارائه می گردد.


این گروه آموزشی در راستای اجرائی کردن تصمیم های شایسته مقام عالی ریاست دانشگاه و شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین در نیل به بهبود و ارتقاء مرتبه دانشگاه، اهدافی را در برنامه ریزی آینده خود دارد که به شرح ذیل می باشد :


۱. ارتقاء گروه علوم ورزشی به دانشکده علوم ورزشی
۲.راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی
۲.راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش بیومکانیک ورزشی
۳.راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش فیزیولوژی ورزشی
۴.راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش مدیریت ورزشی
۵.راه اندازی کلینیک و پایگاه سنجش تندرستی طب ورزشی

 

 عناوین تحصیلی کارشناسی از بدو تاسیس تاکنون:

1.علوم ورزشی محض

2.فیزیولوژی ورزشی

3.مدیریت ورزشی

4.علوم زیستی ورزشی

5.علوم انسانی ورزشی

6.مربی گری علوم ورزشی

 

از توانمندی های شاخص علمی و عملی اعضای این گروه آموزشی : 


تجربه عضویت در کادر جام ملت های اروپا ۲۰۱۲
 تنوع تالیفات علمی و استفاده از نوشته های علمی گروه در دانشگاه UFRN (دانشگاه فدرال ریوگراند دونورث_ کشور برزیل)
دعوت از اعضای گروه در کمیته های علمی و داوری همایش ها
 برخورداری از مدارک تخصصی بین المللی و ملی (Level 1 ITTF, TPDC و ...) 
مربیگری تیم ملی نوجوانان والیبال اعزامی مسابقات آسیائی
 کسب قهرمانی های متعدد والیبال و پینگ پنگ در یونیورسیادهای بین المللی؛ 
سرپرستی کل مسابقات ورزش همگانی و قهرمانی کشوری؛ 
عضویت تیم ملی تنیس
 تالیف کتب مرجع و ارائه ی نخستین فرهنگ لغت کلاسیک تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۸۲
 تالیف کتب متعدد علمی (رهنمودهای امام در ورزش، گامی تا فوق لیسانس، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، آمار توصیفی، سنجش تکمیلی، حرکات اصلاحی، راه های پیشگیری آسیب های ورزشی و ...) در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی 
تجربه حضور در والیبال دسته برتر 
المپیادهای ورزشی
 منتخب قهرمان برتر بانوان