معرفی گروه روانشناسی

گروه روانشناسی در سال ۱۳۷۶ با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد.درسال ۱۳۸۶گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد.

 

•    تعداد دانشجویان
-    کارشناسی: ورودی  مهر و بهمن  40نفر ،
-    کارشناسی ارشد :ورودی  مهر 20 نفر
-    کارشناسی  ارشد (پردیس):ورودی  بهمن10 نفر
-    کارشناسی  ارشد(مجازی):ورودی مهر12 نفر