جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور  رشته اقتصاد روز سه شنبه  مورخ 97/7/24ساعت 11 در محل سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می گردد. موضوع رساله: اثر تعاملی توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی راهن...

پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بسمه تعالی بار دیگر ماه مهر از راه رسید و صحیفه نورانی با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانید آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز ، اعضای محترم هیات...

اخبار


اخبار

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور  رشته اقتصاد روز سه شنبه  مورخ 97/7/24ساعت 11 در محل سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می گردد. موضوع رساله: اثر تعاملی توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی راهن...

پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بسمه تعالی بار دیگر ماه مهر از راه رسید و صحیفه نورانی با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانید آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز ، اعضای محترم هیات...