معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

مهری مهرجو / معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
شماره مستقیم: 31136542 - 054
پست الکترونیک: 
mehrjoo@ece.usb.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشکده وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده در مقاطع کارشناسی، كارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها بر عهده این معاونت می باشد.

برخی از وظایف و اختیارات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

1- همکاری با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت­های آموزشی دانشکده

2- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص ذیربط

3- نظارت بر برگزاری فعالیتهای آموزشی در دانشکده

4- نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

5- اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها

6- انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی

7- شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشکده

8- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

9- تهیه گزارش­های لازم از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشکده

10- برنامه­ ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت­های آموزشی