کارشناسی ارشد

  مهندسی مخابرات (گرایش میدان و موج)   

  توضیحات : مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان به بررسی انتقال امواج در محیط های مختلف طراحی آنتن ها، طراحی مدارات مایکروویو رادار، محافظت ها و خطرات الکترومغناطیسی و مانند این می پردازد.

  سال ایجاد : ۱۳۸۵

   

  مهندسی مخابرات ( گرایش سیستم)   

  توضیحات :

  مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم به بررسی مواردی همچون فشرده سازی اطلاعات، نحوه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات مدوله سازی اطلاعات رمزگذاری تشخیص خطا و مانند این می پردازد.

  سال ایجاد : ۱۳۸۹