تماس با ما


تماس با ما

  • مدیر گروه:                                                                                                                                                               

دکتر احمد بختیاری شهری

شماره تماس: 31136555-054

دورنگار:۳۳۴۴۷۹۰۸-۰۵۴

پست الکترونیک: bakhtiyari@ece.usb.ac.ir

 

  • کارشناس گروه:

زهرا دراجی

شماره تماس: 31136555-054

 

زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی فناوری اطلاعات