تماس با ما

  • مدیر گروه:                                                                                                                                                               

  دکتر احمد بختیاری شهری

  شماره تماس: 31136555-054

  دورنگار:۳۳۴۴۷۹۰۸-۰۵۴

  پست الکترونیک: bakhtiyari@ece.usb.ac.ir

   

  • کارشناس گروه:

  زهرا دراجی

  شماره تماس: 31136555-054

   

  زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی فناوری اطلاعات