پروژه های پژوهشی


پروژه های پژوهشی

آموزش استفاده از نرم‌افزار Xilinx ISE Design Suite v14.7

 

نرم‌افزار ISE® Design Suite یکی از ابزارهای طراحی و سنتز مدار می‌باشد که توسط شرکت Xilinx© ارائه شده است. این نرم‌افزار در برخی دروس رشته‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد که به عنوان نمونه می‌توان به درس طراحی خودکار سیستم‌های دیجیتال اشاره نمود. در این آموزش، نحوه‌ی توصیف، سنتز، شبیه‌سازی، و پیاده‌سازی یک طرح به کمک نرم‌افزار فوق توضیح داده شده است.

 

 

Xilinx ISE Design Suite v14.7 Tutorial

ISE® (Integrated Synthesis Environment) Design Suite is a software application developed by Xilinx© which can be used for synthesis and analysis of Hardware Description Language (HDL) designs in some major courses of computer and electrical engineering programs. The attached document explains how to synthesize, simulate, and implement a HDL design using ISE® Design Suite.

 

فایل آموزش نرم افزار دانلود