اخبار


اخبار

ارتقاء علمی تعدادی از اساتید دانشکده مهندسی در نشست دوره ششم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ارتقاء علمی تعدادی از اساتید دانشکده مهندسی در نشست دوره ششم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ششمین و هفتمین نشست از دوره ششم هیئت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز پنج شنبه 97/9/15 در دو نوبت صبح وعصر در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد. ششمین و هفتمین نشست ازدوره ششم هیئت ممیزه دانشگاه سیستان وبلوچستان در روز پن...
سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی جناب آقای پروفسور رهبر رحیمی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص رشته مهندسی شیمی چهارشنبه مورخ 97/8/30 از ساعت 9:30 لغایت 10 صبح درخصوص رشته مهندسی شیمی سخنرانی باعنوان: بازنگری، تدوین واجر...
پذیرش دانشجوی بین المللی در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397

پذیرش دانشجوی بین المللی در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان از میان متقاضیان بین المللی (غیر ایرانی) ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) و دستور العمل اجر...
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود کارشناسی مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود کارشناسی مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود کارشناسی مهندسی مکانیک در روز چهارشنبه مورخ 97/8/2 با حضور اساتید و دانشجویان مهندسی مکانیک در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر سرحدی مدیر گروه مهندسی م...
برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

سرکارخانم نفیسه جیرفتی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 97/7/24  ساعت 11 صبح در محل سالن همایش مجتمع فناوری و نوآوری از رساله دکتری خود با عنوان" ساخت داربست های رگی با قطر کوچک توسط میکرو/نانو الیاف م...
برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

آقای میثم علی ضمیر دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روزچهارشنبه 97/7/18  ساعت 9 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان" مدلسازی اثرات پدیده تغییر اقلیم برمنابع آب توسط سناریوهای RCP...
انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی

انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اسماعیل توحیدلو عضو هیئت علمی گروه مهندسی موادبه سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت منصوب گردیدند. انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل توحیدلو را تبریک عرض کرده و از خدمات ار...
ارتقاء علمی عضو هیئت علمی گروه مکانیک

ارتقاء علمی عضو هیئت علمی گروه مکانیک

در پنجمین نشست از دوره ی ششم هیئت ممیزه دانشگاه که در روز پنج شنبه 31 خرداد ماه 97 در سالن کنفرانس حوزه ریاست با حضور اعضاء این هیئت تشکیل شد، دکتر فرامرز سرحدی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی به مرتبه دا...
برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

جناب آقای میلاد رسولی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزیکشنبه 97/4/3  ساعت 11 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با "طراحی و فرمول بندی کاتالیست ایزومریزاسیون آروماتیکهای C8 وبررسی شرایط عملیاتی ...
کسب رتبه ISC فصلنامه Hydrosciences and Environment گروه مهندسی عمران

کسب رتبه ISC فصلنامه Hydrosciences and Environment گروه مهندسی عمران

فصلنامه Hydrosciences and Environment گروه مهندسی عمران  که توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان به چاپ می رسد موفق به دریافت رتبه ISC گردیده است .ضمن عرض تبریک به ریاست محترم دانشگاه و دانشکده مهندسی  و هیات تحریریه مجله...