معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ اسماعيل توحيدلو
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : etohidlou@eng.usb.ac.ir

 

 

تقویم آموزشی نیم سال اول 97

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

آئین نامه ها ودستورالعمل ها

 

فرآیندها