معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ مرتضي زيودار
شماره داخلی : 6440
شماره مستقیم : 31136440 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mortaza@hamoon.usb.ac.ir

تقویم آموزشی نیم سال اول 97

تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

آئین نامه ها ودستورالعمل ها

 

فرآیندها