اخبار

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

سرکارخانم نفیسه جیرفتی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 97/7/24  ساعت 11 صبح در محل سالن همایش مجتمع فناوری و نوآوری از رساله دکتری خود با عنوان" ساخت داربست های رگی با قطر کوچک توسط میکرو/نانو الیاف م...
برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

جناب آقای میلاد رسولی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزیکشنبه 97/4/3  ساعت 11 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با "طراحی و فرمول بندی کاتالیست ایزومریزاسیون آروماتیکهای C8 وبررسی شرایط عملیاتی ...
بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

در این بازدید که در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه  و با هماهنگی انجمن علمی گروه مهندسی شیمی انجام پذیرفت دانشجویان با فرآیند تولید سیمان از معدن تا محصول نهایی آشنا شدند.