دانشجویان


دانشجویان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی شیمی :

نام نام خانوادگي شماره دانشجو مقطع گرایش 
سيده سعيده اختري 9500404 كارشناسي ارشد  گرایش پديده هاي انتقال
نجمه اخلاقی اردکانی 9235845 دکترا مهندسی شیمی
محسن فراهت 9617084 كارشناسي ارشد  گرایش پدیده های انتقال
مرتضی فنودی 9617364 کارشناسی ارشد گرایش فرایندهای جداسازی
راضيه بيگمرادي 9211595 دكترا مهندسی شیمی
عليرضا بينايي 9502594 كارشناسي ارشد  گرایش طراحي فرايند
روجا پرويزي مقدم 9211625 دكترا مهندسي شيمي
ستار پروين 9316205 دكترا مهندسي شيمي
فاطمه  محسنی 9548594 کارشناسی ارشد گرایش پدیده های انتقال
فاطمه حمیدی 9607684 کارشناسی ارشد گرایش فرایندهای جداسازی
عادل تابعي 9053545 دكترا مهندسي شيمي
فرشته توكلي دستجرد 9600215 دكترا مهندسي شيمي
نرگس سرگزی 9625084 كارشناسي ارشد  گرایش پدیده های انتقال
سارا  رحیمی 9610424 كارشناسي ارشد  گرایش فرایندهای جداسازی
مصطفي جهرمي 9504044 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
نفيسه جيرفتي 9133615 دكترا مهندسي شيمي
سلمان حاجيان قيمي 9405284 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
رويا حسن زاده 9504264 كارشناسي ارشد گرایش پديده هاي انتقال
حامد حسنخانی 9211735 دکترا مهندسی شیمی
سميرا حسيني رمقاني 9504514 كارشناسي ارشد  گرایش فرايندهاي جداسازي
سمانه حمزه خاني 9516525 دكترا مهندسي شيمي
سيدعبدالمجيد خاكسار 9133725 دكترا مهندسي شيمي
محمدرضا خاني 9504994 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
مرضيه خدادوست 9516565 دكترا مهندسي شيمي
مهران غفران مظفر 9616754 كارشناسي ارشد گرایش فرایندهای جداسازی
زهره خلیفات 9211795 دکترا مهندسی شیمی
مريم دراينده 9505614 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
عباس دریس زاده 9237425 دکترا مهندسی شیمی
موسي دوست حسيني 9505814 كارشناسي ارشد گرایش فرايندهاي جداسازي
نازنین مهدی پور 9621254 كارشناسي ارشد گرايش طراحی فرایند
فاطمه  شجاعی 9546914 کارشناسی ارشد گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
محمد رياحين 9316505 دكترا مهندسي شيمي
علی کیخسروانی 9619124 كارشناسي ارشد گرایش پدیده های انتقال
عبدالصالح زارعي 9133895 دكترا مهندسي شيمي
رامين زارعي 9546314 كارشناسي ارشد گرایش طراحي فرايند
رضوانه محمدپور 9619804 کارشناسی ارشد گرایش پدیده های انتقال
ميتراسادات سادات لواساني 9316525 دكترا مهندسي شيمي
فاطمه سالارزايي 9600545 دكترا مهندسي شيمي
منوچهر سالاری 9600555 دکترا مهندسی شیمی
سيد اسداله ستاري اسكويي 9040535 دكترا مهندسي شيمي
شيما شريفي 9211935 دكترا مهندسي شيمي
رويا شريفي 9517354 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
ميلاد شفيعي 9508994 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
محمدمهدي شهبازي 9509144 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
حسين شهركي 9134025 دكترا مهندسي شيمي
زهرا ملایی 9549124 كارشناسي ارشد گرایش فرایندهای جداسازی
صديقه عزي 9510584 كارشناسي ارشد پديده هاي انتقال
شهاب الدین خورشیدی 9608574 كارشناسي ارشد گرایش فرايندهاي جداسازي
مرضيه علي نژاد 9412204 كارشناسي ارشد فرايندهاي جداسازي
مليحه غفران پاكدل 9600725 دكترا مهندسي شيمي
سيد ياشا غياثي 9053885 دكترا مهندسي شيمي
مجتبی یوسفی 9624074 كارشناسي ارشد گرايش فرایندهای جداسازی
طه قيامي 9316845 دكترا مهندسي شيمي
سلما كارامديزدان اباد 9516865 دكترا مهندسي شيمي
ميلاد كرماني 9512184 كارشناسي ارشد پديده هاي انتقال
نسیم شهرویی 9547134 كارشناسي ارشد گرایش فرایندهای جداسازی
حسين كمانداري 9200315 دكترا مهندسي شيمي
اسماعيل كوهستانيان 9316915 دكترا مهندسي شيمي
بهروز كياني طلايي 9402065 دكترا مهندسي شيمي
زهرا لرفسايي 9513024 كارشناسي ارشد فرايندهاي جداسازي
حميده مباشري شيري 9513094 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
فاطمه محمدزاده تازياني 9513234 كارشناسي ارشد پديده هاي انتقال
فرشيد محمودي 9212285 دكترا مهندسي شيمي
حسن محمودي 9513424 كارشناسي ارشد گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
عسكر مختاري نيا 9513474 كارشناسي ارشد فرايندهاي جداسازي
بهناز مرادي 9513544 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
رضا سیدآبادی 9508694 كارشناسي ارشد گرایش طراحی فرایند
مريم مزارعي ستوده 9041035 دكترا مهندسي شيمي
حديث مصطفايي 9513804 كارشناسي ارشد گرایش پديده هاي انتقال
رعنا حسن پور 9544894 كارشناسي ارشد گرايش طراحی فرایند
زهرا مفتاح 9548964 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
ريحانه ملكي 9514184 كارشناسي ارشد پديده هاي انتقال
سارا موسوي 9134545 دكترا مهندسي شيمي
سيدرضا موسوي قيداري 9134555 دكترا مهندسي شيمي
الهام نارويي 9402095 دكترا مهندسي شيمي
محمد نعمت زاده 9317125 دكترا مهندسي شيمي
فرزانه نعيمي راد 9416314 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
مهديه نغزعلي 9416324 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
عليرضا نودهي 9134625 دكترا مهندسي شيمي
محمدامين نوروزي 9515334 كارشناسي ارشد فرايندهاي جداسازي
محسن نيك بخت 9515484 كارشناسي ارشد طراحي فرايند
فرشاد همتايي پورشيرازي 9515834 كارشناسي ارشد فرايندهاي جداسازي
طاهره يزداني پور 9212435 دكترا مهندسي شيمي
مرتضي يعقوب زاده شادمهري 9402125 دكترا مهندسي شيمي
وجيحه يوسفي 9317215 دكترا مهندسي شيمي