انتشارات

کتابهای چاپ شده توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان گروه مهندسی شیمی

 

فناوری های ذرات جامد تألیف دکتر عبدالرضا صمیمی

 

 

 

 

 

درآمدی بر مدل سازی ریاضی پیل سوختی متانولی مستقیم تألیف دکتر رهبر رحیمی و مهندس طاهره یزدانی پور

 

 

 

 

 

 

مبانی و کاربرد انتقال جرم ترجمه دکتر رهبر رحیمی

 

 

 

 

 

 

انتقال جرم تألیف دکتر رهبر رحیمی و مهندس میترا صمدی و مهندس سمانه کرمی

 

 

 

 

 

 

گسترش شیمی در صنعت تألیف پروفسور حسین آتشی و مهندس پیمان لطفیان

 

 

 

 

 

 

آشنایی با سنتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی گردآورندگان دکتر حسین آتشی ،دکتر بیژن هنرور ، ابوالقاسم حبیبی ملک کلایی ، دکتر محمود رضا حجتی ، مسعود راهبری سی سخت ، سعید دلاوری و عباس قبادی

 

 

 

 

 

 

شبیه سازی و طراحی فرآیندهای نفت، گاز وپتروشیمی با Aspen Plus تألیف مهندس اسماعیل کوهستانیان ، دکتر جعفر صادقی و دکتر داوود محبی کلهری

 

 

 

 

 

 

فرمولاسیون دیفرانسیلی پدیده جریان سیال تألیف مهندس حسین جبار و دکتر فرهاد شهرکی

 

 

 

 

 

 

پیل سوختی تألیف دکتر مسعود شایسته