مهندسی معدنموافقت اصولي تاسيس گروه مهندسي معدن گرايش استخراج در مقطع کارشناسي برابر با نامه ۱۵۷۴/۲۲مورخ۱۷/۲/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر گرديده است. متعاقبا اولين دانشجويان اين گروه در بهمن ماه سال ۸۴ از طريق سازمان سنجش کشور گزينش و به گروه مذکور معرفي شدند و تعداد ۳۲ نفر مراجعه و ثبت نام نمودند. در سالهاي تحصيلي ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نسبت به پذيرش دانشجو از طريق سازمان سنجش اقدام گرديده و در حال حاضر تعداد ۱۳۲ نفر دانشجو در اين رشته مشغول به تحصيل بوده و در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ اولين گروه دانشجويي فارغ التحصيل خواهند گرديد. با پي گيريهاي انجام شده و تامين منابع مالي تا كنون آزمايشگاههاي كاني شناسي، سنگ شناسي، كارتوگرافي و نقشه برداري در اين گروه فعال گرديده است. همچنين آزمايشگاههاي مکانيک سنگ و برداشت زمين شناسي در ترم جاري راه اندازي خواهد گرديد.

از اهداف اين رشته آموزش دانشجويان و ارتقاء پژوهش در زمينه هاي مختلف مهندسي و كشف منابع غير زنده اقتصادي مي باشد.