آزمایشگاه کارتوگرافی

 

 

 

كارتوگرافي دانش تهيه نقشه است و از آنجا كه نمي‌توان قسمتي از سطح كره زمين را به اندازه واقعي خود بر روي صفحه‌اي تصوير كرد بايد عوارض و پديده‌هاي مختلف زمين را به نسبت معيني كوچك نمود و اين عمل براساس مباني و اصول كارتوگرافي به نحوي انجام مي‌گيرد كه كاربران با توجه به نسبت كوچك شده و مشخصات فني آن بتوانند به مقدار اصلي كميت پي‌ببرند.این آزمایشگاه برای درس کارتوگرافی و فتوژئولوژی ارائه شده است که در آن دانشجویان با مطالعه عکس­های هوايی و نحوه تهيه نقشه­ های زمین­ شناسی آشنا می­شوند.