مهندسی برق و الکترونیک


مهندسی برق و الکترونیک

دومین رشته تحصیلی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سال ۱۳۵۵ با گشایش گروه مهندسی برق و الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان شکل گرفت. در اولین گام این گروه با پذیرش ۵۴ دانشجو و با هدف تربیت کادر متخصص در رشته برق و الکترونیک کار خود را آغاز کرد. تا کنون دانشجویان زیادی در این دانشکده فارغ التحصیل شده اند که بخش عمده ای از این فارغ التحصیلان در مراکز اداری و صنعتی استان، در شهرهای مختلف مشغول به کار می باشند. تعدا کثیری از فارغ التحصیلان این گروه در آزمونهای ارشد سایر مؤسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده و تعدادی نیز به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاههای مختلف مشغول به فعالیت علمی و تحقیقاتی می باشند. در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته های ذیل در این گروه راه اندازی شده است:

رشته گرایش مقطع سال تاسیس
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ۱۳۵۵
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد ۱۳89
مهندسی برق الکترونیک دکتری ۱۳92
مهندسی برق کنترل دکتری ۱۳91
مهندسی برق قدرت کارشناسی ۱۳92
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد ۱۳89
مهندسی برق قدرت دکتری ۱۳92


این گروه دارای آزمایشگاههای تخصصی زیر می باشد:

 • مرکز کامپیوتر
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه مدارمخابراتی
 • آزمایشگاه تکنیک پالس
 • آزمایشگاه مدار منطقی
 • آزمایشگاه الکترونیک ۳
 • آزمایشگاه میکروپروسسور
 • آزمایشگاه ماشین
 • آزمایشگاه کنترل خطی
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه رله و حفاظت
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه مبانی مهندسی برق کارگاه برق
 • مرکز تحقیقات
 • انجمن علمی برق