دانشکده مهندسی شهید نیکبخت


گروههای آموزشی

  • دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 59 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.

       ادامه مطلب....

پژوهش و فناوری

  • فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

     ادامه مطلب....

پرتابل دروس

  • سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

      ادامه مطلب...

انجمنهای علمی

  • فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.

    ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار

-  اطلاعیه برگزاری کارگاه....ادامه خبر

- اعلام آمادگی تعدادی از دانشجویان رشته های مختلف مهندسی جهت برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش درقالب ساخت ماکت ،سازه ماکارانی، ..... ادامه خبر

-  حمایت و تسهیلات صنایع، شرکتهای استان و ... در قالب اولویتهای پژوهشی اعلام شده که در قسمت معاونت پژوهشی دانشگاه قابل دسترسی است.....ادامه خبر

-

     

....

 

رویدادها

-  برگزاری کارگاه اصول کارآفرینی وایجادکسب وکار...ادامه رویداد

برگزاری کارگاه هوشمندسازی سیستمهای صنعتی... ادامه رویداد

-  افتتاح مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه.... ادامه رویداد

-  تعمیر و تجهیز سالن ویدئو کنفرانس دانشکده.... ادامه رویداد​