کلاس‌های تقویتی و حل تمرین ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


DDR Menu

کلاس‌های تقویتی و حل تمرین ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری کلاس تقویتی "ریاضی1"

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی شرکت در کلاس‌های تقویتی درس "ریاضی1" می‌رساند جهت ثبت‌نام به دفتر کانون شاهد و ایثارگر دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه- ساختمان خوابگاه شماره 7 (خوابگاه بنت‌الهدی)- سرکار خانم شیبانی مراجعه نمایند.