DDR Menu

اخبار و اطلاعیه ها

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و جغرافیا و منابع طبیعی

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و جغرافیا و منابع طبیعی

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 98/02/30 از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و همچنین دانشکده جغرافیا و منابع طبیعی بازدید بعمل آورد.
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 98/02/28 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همچنین دانشکده مدیریت و اقتصاد بازدید بعمل آورد.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

   هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ های 1398/02/17 و 1398/02/18 از مراکز و مؤسسات آموزش عالی چابهار بازدید بعمل آورد. در این بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ع...
برگزاری جلسه مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با دانشجویان روابط بین الملل ( ویژه دهه سرآمدی آموزش )

برگزاری جلسه مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با دانشجویان روابط بین الملل ( ویژه دهه سرآمدی آموزش )

نشست دوستانه مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با دانشجویان روابـط بین الملل ( ویژه دهه سرآمدی آموزش ) در روز دوشنبه مورخ 09/02/ 98 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم پایه برگزار شد.در این جلسه که به مناسبت فرارسیدن دهه...

برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در روز شنبه مورخ 1398/02/07 با حضور اعضا در محل دفترمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.
بازدید از دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید از دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید از دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در تاریخ 98/02/02 اقدام به بازدید از دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان نمود. در این بازدید آقای دکتر علیرضا احمدی لداری...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از نحوه برگزاری آزمون ها

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از نحوه برگزاری آزمون ها

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله، از تاریخ 97/10/22 لغایت 97/10/23 از برگزاری آزمونهای پایان ترم مؤسسات آموزش عالی شهرستان ایرانشهر (دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، مرکز علمی- کاربردی ا...
برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان روز سه شنبه مورخ 97/10/18 در محل سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، با حضور ریاست و سایر مسئولین آن دانشگاه برگزار گردید.

اعلام امتیاز ارزشیابی دانشکده ها و گروه های آموزشی

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه با بررسی معدل ارزشیابی دروس در گروه های آموزشی، از نیمسال اول 96-95 لغایت نیمسال دوم 97-96 امتیاز هر یک از گروه های آموزشی و دانشکده ها را مطابق لیست پیوست اعلام نمود.