هیأت امنا

 

اعضاي حقوقي و حقیقی هيأت امناي دانشگاه سيستان و بلوچستان دوره ششم

 

وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امناء

جناب آقاي دكتر منصور غلامی

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری

مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقاي دكتر مرتضی مموئی

رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امناء

جناب آقاي دكتر غلامرضا رضایی

نماینده محترم ولی فقیه در استان ، امام جمعه معزز زاهدان و
عضوهیات امناء دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضرت آیت ا... جناب آقای عباسعلی سلیمانی

نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای دکتر فریدون نوری خواه

نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي وعضو هیات امناء

جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری

نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي وعضو هیات امناء

جناب آقای دکتر حبیب ا... دهمرده

 عضو محترم هیات امناء

جناب آقای مهندس علی اوسط هاشمی

نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي وعضو هیات امناء

جناب آقای مهندس علیم یارمحمدی

عضو محترم هیأت امناء

جناب آقای مهندس غلام سرور نوتی زهی

رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان

جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی

معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر درمحمد کردی تمندانی

 

 

اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر غلامرضا رضایی

مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر مرتضی مموئی

معاون محترم مرکز در امور هیأت های امناء

جناب آقای دکتر سعید رضایی

نماینده محترم ولی فقیه در استان، امام جمعه معزز زاهدان و عضو کمیسیون دائمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضرت آیت ا... جناب آقای عباسعلی سلیمانی

نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای دکتر فریدون نوری خواه

مدیر کل محترم دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

جناب آقای دکتر حسن میرزا بزرگ

عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر پیمان فروزش

نماینده محترم مردم شریف سیستان در مجلس شواری اسلامی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر احمدعلی کیخا 

معاون محترم عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان وعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر باقر کرد 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان وعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفر ولی زاده 

معاون محترم پشتیبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکترعبدالعلی اویسی کهخا

رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان 

جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی

 

کارشناس مسئول دبیرخانه سرکار خانم شازدا رحمانی