اخبار

تاییدیه ارزش تحصیلی دوره های غیر حضوری و الکترونیکی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاییدیه ارزش تحصیلی دوره های غیر حضوری و الکترونیکی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

براساس نامه وزیر محترم علوم به شماره 9/48615 مورخ 97/03/07 مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان حضوری و غیرحضوری و الکترونیکی دانشگاه های درارای مجوز از شورای گسترش عالی از حیث ارزش تحصیلی دارای اعتبار یکسان می باشد
اطلاعیه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد الکترونیکی مهر 97

اطلاعیه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد الکترونیکی مهر 97

با توجه به اینکه کلاسهای دوره ­های الکترونیکی به صورت مجازی برگزار می­ شود. برای مراجعه به اطلاعیه­ های مربوط به انتخاب واحد و برگزاری کلاس ها به سامانه کمک آموزشی دانشگاه vle.usb.ac.ir مراجعه فرمائید. در ضمن نام کاربر...