انجمن های ورزشی


انجمن های ورزشی

  مهران میر
دبیر انجمن فوتسال دانشجویی
 
  مهرداد تورانی
دبیر انجمن والیبال دانشجویی
 
  محمدحسین جمالی
دبیر انجمن کیوکوشین
 
  جواد دلیر
دبیر انجمن هندبال
 
  محسن هنرور
دبیر انجمن شطرنج دانشجویی
 
  حامد یوسفی
دبیر انجمن تنیس 
 
  امین رضا سرحدی
دبیر انجمن دو و میدانی دانشجویی
 
  عادل رحمان پور

دبیر انجمن ورزش های همگانی

 

  احمد رضا رزم آرا

دبیر انجمن بدنسازی

 

  محمد حسین جمالی

دبیر انجمن کیوکوشین

 

  سیاوش دولت آبادی

دبیر انجمن بسکتبال

ایمان میرشکاری

دبیر انجمن کونگ فو

محمد مهدی مهر علیزاده

دبیر انجمن تکواندو

حسین حسین زاده

دبیرانجمن ورزش باستانی

علی آذریان نژاد

دبیر انجمن کشتی

ادیب یوسف زاده

دبیر انجمن فوتبال

محمد کیالی کوشک قازی

دبیر انجمن جودو

امین نظری

دبیر انجمن شنا

 

 

 

                                                                                       دبیران انجمن های ورزشی (بخش خواهران)

 

  محدثه مختاری - ندا دهقان
دبیر انجمن ایروبیک 
 
  ساناز نخعی مقدم
دبیر انجمن کاراته دانشجویی
 
  راضیه صانعی طبس
دبیر انجمن فوتسال دانشجویی
 
  الهه طالب زاده
دبیر انجمن والیبال دانشجویی
 
  مهسا ریگی
دبیر انجمر ورزش های همگانی
 
 
  فاطمه مراد علیزاده
دبیر انجمن تیراندازی
 
  فرشته میر محمدی
دبیر انجمن بدن سازی
 
  فائزه زنگنه
دبیر انجمن هندبال
 
  رقیه یوسفی
دبیر انجمن بدمینتون
 
  سپیده بصیرت دهکردی
دبیر انجمن بسکتبال
 
  مهلا میرانی
دبیر انجمن شنا

 

فرشته میر محمدی

دبیرانجمن کوهنوردی

ندا دهقان

دبیرانجمن ایروبیک پیشرفته