امور قراردادها


امور قراردادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای انجام پژوهش های کاربردی و رفع نیازهای پژوهشی واحدهای مختلف صنعتی، پزوهشگران دانشگاه اقدام به ارسال پیشنهادات پروژه های (پروپوزال های) پژوهشی به کارفرمایان مختلف می نمایند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای مختلف، ارسال گزارش پروژه ها، انجام کلیه مکاتبات با کارفرما، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و صدور گواهی اتمام قراردادها را پیگیری می کنند.

پیشنهادات پروژه ها به صنایع و سازمان های مرتبط ارسال می شود و در صورت پذیرش، قرارداد طرح پژوهشی فی مابین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (مجری) و صنعت (کارفرما) منعقد می شود. متعاقباً قرارداد پژوهشی داخلی بین معاونت پژوهشی و مجری طرح منعقد میشود. کلیه کارهای فنی و پشتیبانی توسط مجری و همکاران طرح مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده و فازهای قرارداد، پیگیری و اجراء میشود. دفتر ارتباط با صنعت ضمن نظارت و بررسی اجرای مراحل و فازهای قرارداد، مکاتبات لازم با کارفرمایان، ارسال گزارش ها و اقدامات اجرایی جهت خاتمه طرح را انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم و انعقاد قرارداد اصلی و داخلی

قرارداد اصلی طبق طرح پیشنهادی توافق شده و بین معاونت پژوهشی دانشگاه با کارفرما تنظیم و منعقد می شود. دو حالت برای تنظیم قرارداد اصلی وجود دارد:

 • قرارداد اصلی طبق الگوی پیشنهادی کارفرما توسط خود کارفرما تنظیم و تکمیل شده و پیش نویس آن برای بررسی و تایید به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.
 • در صورت نبود الگوی خاصی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد، الگوی ارائه شده توسط کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت، جهت تنظیم و تکمیل پیش نویس قرارداد اصلی در اختیار کارفرما قرار می گیرد. نمونه ای از این قرارداد در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد.

چنانچه قرارداد طبق الگوی پیشنهادی کارفرما باشد، کارشناسان این دفتر قرارداد را از لحاظ انطباق با شرایط و ملاحظات قانونی قرادادهای پژوهشی و تحقیقاتی  بررسی کرده و در صورت تایید کارشناسان دفتر، دفتر حقوقی دانشگاه و تایید مجری طرح در خصوص شرایط و شرح خدمات طرح، به تعداد مورد نیاز تکثیر و به امضای کارفرما و معاونت پژوهشی دانشگاه رسانده می شود.

پس از امضای قرارداد اصلی و مشخص شدن تاریخ و شماره قرارداد، بر اساس قرارداد اصلی یک قرارداد داخلی بین معاونت پژوهشی و مجری طرح منعقد می گردد. نمونه ای از این قرارداد داخلی در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد.

توجه1: برخی شرایط و ملاحظات قانونی قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی که باید توسط مجری، کارفرما و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت هنگام تنظیم، بررسی و تایید قرارداد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 • تمامي صفحات قرارداد بايد توسط مجري یا مدیر پروژه تاييد شده باشد.
 • توجه کافي به تعهدات فني (و شرح خدمات)، موارد تحویلی، زمان و هزینه موجود در قرارداد انجام شود.
 • دانشگاه از ماليات معاف است و بايد اين موضوع در قسمت کسورات قرارداد ذکر شود. زيرا شماره حساب دانشگاه که يک حساب دولتي است نزد خزانه دارايي مي باشد و واريز پول به حساب دولت معاف از ماليات مي باشد. (کارفرما می تواند این موضوع را از اداره مالیات استعلام کند)
 • اطلاعات دانشگاه شامل کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره حساب در قرارداد ذکر شود. (دانلود فایل اطلاعات حقوقی دانشگاه)
 • پس از امضای قرارداد داخلی، مجری طرح باید با همکاران طرح قرارداد امضاء نماید و لیست همکاران طرح، همراه با یک نسخه از قرارداد را به معاونت پژوهشی ارسال نماید. نمونه فرم قرارداد مجری با همکاران در دسترس است.

 

ابتدای صفحه

 

 

 

 

 

 

تصویر مراحل انعقاد قرارداد و ارسال گزارشات

مشاهده

 

ابتدای صفحه


 

 

 

 

ارسال گزارشات

پس از انعقاد و نهایی سازی قرارداد، مجری طبق برنامه زمانی و مراحل ارائه گزارش، توافق شده در قرارداد اصلی، گزارشات انجام بخش های مختلف طرح را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می کند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت، گزارشات و خروجی های ارائه شده توسط مجری را بررسی کرده و در صورت تایید به کارفرما ارسال می کنند. یک نسخه از گزارشات هم در دفتر ارتباط با صنعت بایگانی می شود. کارفرما نیز گزارشات دریافتی را بررسی کرده، یا اصلاحاتی را درخواست کرده و یا گزارشات را تایید می کند. در صورت درخواست اصلاحات، کارشناسان این دفتر با مجری هماهنگ نموده و پس از اعمال اصلاحات توسط مجری، گزارشات نهایی را به کارفرما ارسال می کند. کارفرما پس از تایید گزارشات و طبق قرارداد پرداخت های طرح را انجام می دهد.

 • هرگونه تاخیر در تعهدات قرارداد از مدت تعیین شده، بایستی توسط مجری به دفتر ارتباط با صنعت اعلام شود تا با کارفرما هماهنگی های لازم صورت گیرد. در غیر اینصورت منجر به کسر مبلغ پرداختی از مجری می شود. لازم به ذکر است میزان جریمه تاخیر در متن قرارداد ذکر می شود.
 • کارفرما موظف است حداکثر در مدت معین (طبق قرارداد) گزارشات را بررسی و تایید/عدم تایید آن را به دانشگاه اعلام کند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت مسئول پیگیری نتیجه گزارشات از کارفرما می باشند.

ابتدای صفحه

 

 

 

مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی

پس از ارسال تمامی گزارشات پروژه و نهایی شدن آنها، درخواست اختتام پروژه همراه با گزارش نهایی، توسط مجری تکمیل و به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می شود. دفتر ارتباط با صنعت در صورت تایید، نامه اختتام پروژه را به کارفرما ارسال می کند.

کارفرما در انتهای قرارداد طی مکاتبه ای با سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور مفاصا حساب می نماید. کارشناسان سازمان تامین اجتماعی با بررسی قرارداد اقدام به صدور مفاصا حساب می نمایند.

بر اساس دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی، واحد اجرایی مربوطه (شعبه مربوطه تامین اجتماعی) می بایست بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب قرارداد مذکور را صادر نماید. تصویر دستور مورد اشاره در قسمت آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل دانلود است.

در صورت دریافت مفاصاحساب و رضایت کارفرما مابقی مبلغ پروژه که معمولا تحت عنوان حسن انجام کار نگه داشته می شود، توسط کارفرما پرداخت می شود.

ابتدای صفحه

 

 

 

 

مالیات طرح های پژوهشی

 

 

ابتدای صفحه

 

 

 

 

تصویر مراحل اختتام طرح

مشاهده

 

ابتدای صفحه


 

 

 

 

 

اطلاعات مورد نیاز دانشگاه جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمانی

برای عقد قرارداد اصلی با کارفرمای طرح های پژوهشی اطلاعات حقوقی دانشگاه در قرارداد ذکر می شود. متن قرارداد ممکن است توسط کارفرما پیشنهاد شود و یا می تواند مطابق نمونه قراردادی باشد که فرم خام آن در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد و به کارفرما پیشنهاد گردد. اطلاعات مورد نیاز برای درج در متن قرارداد در فایل زیر قابل دسترس است.

فایل اطلاعات حقوقی دانشگاه

 

ابتدای صفحه

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی پایان کار طرح پژوهشی برون دانشگاهی

 

مدارک ضروری پرونده پیش از شروع

 1. فرم پیشنهاد طرح به کارفرما به همراه شرح خدمات طرح
 2. اصل قرارداد فیمابین دانشگاه و کارفرما
 3. اصل قرارداد داخلی فی مابین دانشگاه و مجری طرح
 4. اصل قرارداد بین مجری طرح و همکار/ همکاران طرح

مدارک مورد نیاز پس از خاتمه طرح

 1. گزارش های دوره ای ارسالی به کارفرما به صورت لوح فشرده
 2. گزارش نهایی رسالی به کارفرما به صورت لوح فشرده
 3. تاییده نهایی ناظر یا داور طرح (در صورتی که ناظر یا داور برای طرح انتخاب شده باشد)
 4. اصل گواهی پایان کار تحقیقاتی که از طریق کارفرما به دانشگاه اعلام شده است.
 5. اعلام میزان مشارکت همکاران طرح
 6. تسویه حساب مالی مجری طرح با همکاران طرح
 7. دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی
 8. تعیین تکلیف کسورات قانونی طرح (مالیات، بالاسری و ...)

 

ابتدای صفحه