تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 0
2 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 0
3 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 0
4 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1
5 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 9
6 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 3
7 تفاهم نامه همکارب با پزوهشگاه مواد و انرژی 1
8 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 1
9 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 3
10 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 9
11 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 8
12 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 6
13 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 6
14 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 6
15 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 3
16 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 3
17 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 3
18 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 7
19 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 4
20 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 6
21 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 4
22 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 4
23 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 2