تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1
2 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 1
3 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1
4 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 2
5 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 11
6 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 9
7 تفاهم نامه همکارب با پزوهشگاه مواد و انرژی 2
8 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 2
9 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 4
10 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 10
11 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 9
12 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 7
13 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 8
14 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 7
15 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 4
16 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 4
17 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 4
18 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 8
19 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 5
20 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 8
21 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 10
22 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 7
23 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 3