تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان 1
2 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 8
3 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 4
4 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 5
5 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 4
6 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 13
7 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 16
8 تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه مواد و انرژی 4
9 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 2
10 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 6
11 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 11
12 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 10
13 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 7
14 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 9
15 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 8
16 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 5
17 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 4
18 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 6
19 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 9
20 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 7
21 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 9
22 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 10
23 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 9
24 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 4