اولویت های پژوهشی


اولویت های پژوهشی

فعاليت هاي ويژه تحقيقاتي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سالهاي ۸۴ - ۸۱

مصوبه وزارت علوم تحقيقات و فناوري ( مورخ ۲۰/۷/۸۱  شماره ۹۳۹۳/ و )
  
۱ مطالعات آتشفشاني  
۲ مطالعات گل فشاني   
۳ مطالعات انرژي خورشيد و باد
۴ تحقيقات و مطالعات سيستم هاي فازي
۵ شيرين كردن آب

 

 

 اولويت هاي پيشنهادي طرح هاي پژوهشي كاربردي استان سيستان و بلوچستان

۱ حمل و نقل ( با تاكيد بر شرايط استان )
۲ سلامت ( با تاكيد بر كنترل سل و مالاريا )
۳ آب ( با تاكيد بر شرايط اقليمي استان )
۴ گردشگري ( با تاكيد بر شهر سوخته ، دهانه غلامان ، كوه خواجه )
۵ انرژي تجديد پذير ( با تاكيد بر باد ۱۲۰ روزه دشت سيستان )
۶ انرژي تجديد پذير خورشيدي در سطح استان
۷ شترمرغ
۸ گاو سيستاني
۹ كوه تفتان
۱۰ معادن آنتيموان ، فرو كروم و ...
۱۱ بيو تكنولوژي گياهي ( با تاكيد بر گياهان دارويي )
۱۲ بازرگاني ( با تاكيد بر تجارت با پاكستان و افغانستان )