فرم ها


فرم ها

محقق گرامی

لطفا فرمهای زیر را بر اساس نوع تحقیق انتخاب و تکمیل نمایید. بسته به موضوع از یک تا چند فرم نیاز به تکمیل است. بعد از تکمیل فرم ها، آنها را همراه فایل پروپوزال تحقیق (بصورت فایل Word) به علاوه فرم مشخصات مجریان طرح (الزامی) بصورت زیپ شده به آدرس ethics@usb.ac.ir ارسال نمایید.

 

تمامی فرم ها باید توسط مجری طرح کامل و ارسال شود --- مجری طرح استاد راهنمای اول در مورد پایان نامه

ها می باشد. لطفا از ارسال فرم بوسیله سایر همکاران طرح بخصوص دانشجو جدا خودداری شود.

 

در هنگام ارسال فرم ها، باید پروپوزال طرح بصورت فایل word نیز ضمیمه گردد

 

لطفا در فرم مشخصات به هیچ عنوان اسم استاد مشاور ذکر نشود

 

لطفا جهت تکمیل بدون مشکل فرم از آفیس 2019 استفاده نمایید

 

در هر قسمت از فرم ها با کلیک بر روی آن نوع اطلاعاتی که باید وارد کنید نمایش داده خواهد شد

 

فرم شماره A1 برای نمونه هایی با آزمودنی انسانی

فرم شماره A2 برای نمونه هایی با آزمودنی حیوانی

فرم شماره A2P1 برای تحقیقاتی که دارای نمونه خون، بافت، آنتی بادی و ... هستند

فرم شماره A2P2 برای تحقیقات رفتاری بر روی حیوانات

فرم شماره A2P3 برای تحقیقات مرتبط با مواد خطرناک بیولوژیک

فرم شماره A2P4 برای تحقیقاتی که دارای اعمال جراحی بر روی حیوانات می باشد

فرم شماره A3 رضایت نامه انجام تحقیق

فرم مشخصات مجریان طرح (برای تمام تحقیقات الزامی است)