پذیرش دانشجویان غیر ایرانی


از متقاضیان محترم تقاضا می گردد:
1-     متن فراخوان به همراه پیوست شماره 1 و 2 از صفحه اصلی وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان دانلود و مطالعه گردد.
2-    پیوست شماره 2 تکمیل گردد.
3-    در مرحله ثبت نام، اطلاعات فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تکمیل و به همراه پیوست شماره 2 در مرحله ارائه مدارک و مستندات بارگزاری گردد.

 


نکته! نمونه فایل بارگذاری اسناد و مدارک برای پاسپورت( فایل پاسپورت) و برای عکس پرسنلی (فایل عکس)
Loading
  • A. اطلاعات شخصی

  • - -
  • B. ثبت نام در رشته و گرایش

  • C. مدرک زبان