دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 21 آبان 1396

تمدید ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پردیس زاهدان ،پردیس چابهار و مجازی

به اطلاع می رساند تمامی پذیرفته شدگان محترم در مرحله تکمیل ظرفیت می توانند تا تاریخ 30/8/96 جهت ثبت نام حضوری به آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان آموزش پردیس مراجعه نمایند.

عنوان در صفحه اصلی