دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 11 آذر 1396

تمدید ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پردیس زاهدان ،پردیس چابهار

به اطلاع می رساند تمامی پذیرفته شدگان محترم در مرحله تکمیل ظرفیت می توانند تا تاریخ 96/11/12 جهت ثبت نام حضوری به آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان آموزش پردیس مراجعه نمایند.

عنوان در صفحه اصلی