اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری سومین نشست حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری سومین نشست حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان

سومین نشست تخصصی با عنوان «حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور» درباره وضعیت زبان فارسی در شبه قاره هند در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال جاری از ساعت ۹ تا ۱۶ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

استادان اعزامی وزارت علوم، آقایان دکتر مصطفوی سبزواری (دانشگاه علامه طباطبایی)؛ دکتر علی‌محمد مؤذنی (دانشگاه تهران)؛ دکتر محمد بارانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر کورش صفوی (دانشگاه علامه طباطبایی) و خانم‌ها دکتر مریم خلیلی جهان‌تیغ (دانشگاه سیستان و بلوچستان) و دکتر عفت نقابی (دانشگاه خوارزمی) در این نشست، به بیان تجربیات ارزنده خود و ارائه راهکارهای علمی و تجربی برای گسترش و بهبود وضعیت زبان فارسی در شبه قاره پرداختند.

امتیاز به خبر :