اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتصاب خانم دکتر خلیلی جهانتیغ به عنوان دبیر علمی نشست حلقه مشاوران ویژه کشور هندوستان

انتصاب خانم دکتر خلیلی جهانتیغ به عنوان دبیر علمی نشست حلقه مشاوران ویژه کشور هندوستان

به موجب حکمی از سوی جناب آقای بهادر باقری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور، خانم دکتر مریم خلیل جهانتیغ به سمت دبیر علمی نشست حلقه مشاوران ویژه کشور هندوستان منصوب شدند. 

امتیاز به خبر :