اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) با مدیریت علمی جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و جناب آقای علی بصارتی مورخ چهارشنبه 8 اسفند ماه 1397 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با حضور اساتید محترم و دانشجویان رشته های مختلف برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط