اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (آموزش داستان نویسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (آموزش داستان نویسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی با عنوان (آموزش داستان نویسی) با مدیریت علمی خانم دکتر مریم شعبان زاده مورخ یکشنبه 12 اسفند ماه 1397 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با حضور تعداد زیادی از دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط