اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تمدید پذیرش دانشجوی بین المللی در نیمسال اول تحصیلی 99-1398

دانشگاه سیستان و بلوچستان از میان متقاضیان بین المللی (غیر ایرانی) ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) و دستور العمل اجرایی مربوطه در نیمسال اول تحصیلی 99-1398دانشجو می پذیرد. لذا خواهشمند است جهت انجام ثبت نام به سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی موجود در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه مراجعه نمایند. پذیرش تا 1398/3/15 تمدید گردید.

 

از متقاضیان محترم تقاضا می گردد:
1-     متن فراخوان به همراه پیوست شماره 1 و 2 از صفحه اصلی وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان دانلود و مطالعه گردد.
2-    پیوست شماره 2 تکمیل گردد.
3-    در مرحله ثبت نام، اطلاعات فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تکمیل و به همراه پیوست شماره 2 در مرحله ارائه مدارک و مستندات بارگزاری گردد.

 

امتیاز به خبر :