معاونت فرهنگی و اجتماعی


اخبار و اطلاعیه

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رضایی ریاست دانشگاه، دکتر ابراهیم نوری به سمت سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، در این حکم آمده است نظر به تعهد، شایستگی‌های علمی، تجارب ارزشمند و توانایی‌های جنابعالی به ‌موجب این ابلاغ به سمت سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان مأموریت و وظایف محوله را بر پایه شرح وظایف، قوانین و مقررات و در چارچوب برنامه‌ها و سیاست های دانشگاه در زمینه بین المللی سازی، توسعه کارآفرینی و حل مشکلات جامعه، به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران، اعضاء هیئت‌علمی و کارکنان گرامی، نقش شایسته در تربیت آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان ایفاء نمایید.

 

امتیاز به خبر :