اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

مراسم گرامیداشت روز معلم وتکریم از مقام معلم در روز شنبه 98/۲/14 در استاد سرای دانشکده مهندسی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز معلم وتکریم از مقام معلم در روز شنبه 98/۲/14 در استاد سرای دانشکده مهندسی برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم که در پایان هفته سرآمدی آموزش برگزار گردید از مقام معلمان با اهداء لوح سپاس، تشکر و قدردانی گردید. در این مراسم سرکار خانم دکتر زهرا حسین آبادی به عنوان معاون آموزشی نمونه ، جناب آقای دکترابوالقاسم نعمت شهربابکی به عنوان استاد نمونه، جناب آقای حسین زارع به عنوان کارشناس نمونه آموزش و همچنین دانشجویان: آقای حسین عنایتی درمقطع کارشناسی ارشد نقاشی و آقای آرمان توکلی نسب در مقطع کارشناسی معماری به عنوان دانشجویان ممتاز انتخاب و با اهداء لوح سپاس از این عزیزان تشکر وقدر دانی گردید.

امتیاز به خبر :