اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 8 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

استاد محترم راهنما : آقای دکتر یحیی کیخایی

استاد محترم داور : آقای دکتر عباسعلی آهنگر

استاد محترم داور : آقای دکتر فرید خلیفه لو

نماینده محترم تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر احمد شیرخانی

امتیاز به خبر :