اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ارائه دروس ترم تابستان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در تابستان سال جاری، کلیه دروس عمومی و پایه و همچنین تعدادی دروس تخصصی و آزمایشگاه را در قالب ترم تابستان به صورت حضوری و با شهریه مصوب ارائه می نماید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست