اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان در سال 98 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شروع پذیرش کلاسهای ترم تابستان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از پنجم تیرماه لغایت نوزدهم تیرماه سال 98 می باشد.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست