اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری ترم تابستان در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

به استحضار می رساند موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در تابستان 1398 مطابق تقویم آموزشی اقدام به برگزاری ترم تابستان ( دروس عمومی، پایه و تخصصی) خواهد نمود.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست