اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تغییر زمان برگزاری سمینار تخصصی فروش

به اطلاع می رساند زمان برگزاری سمینار تخصصی فروش از تاریخ 98/3/22 به تاریخ 98/3/29 ساعت 9 الی 13.30 مکان: مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه تغییر یافت.

امتیاز به خبر :