اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان شناسی همگانی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان شناسی همگانی

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای فرزاد عزیزی دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی در تاریخ سه شنبه 4 تیر ماه 1398 ساعت 9 صبح در محل سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار گردید. 

عنوان رساله: ساخت لایه ی بند در کردی سورانی در دستور نقش و ارجاع

استاد محترم راهنما: آقای دکتر سید فرید خلیفه لو

استاد محترم مشاور: آقای دکتر غلامحسین کریمی دوستان

اساتید محترم داور: آقای دکتر علی علیزاده ، آقای دکتر عباسعلی آهنگر، آقای دکتر پاکزاد یوسفیان، آقای دکتر یحیی کیخایی

نماینده محترم تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد شیرخانی

امتیاز به خبر :