اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حیدر علی شکاکی رشته زبان و ادبیات فارسی مورخ 8 صبح روز چهارشنبه 1398/4/5 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار شد.

عنوان پایان نامه: رویکرد اسطوره شناختی در نمایشنامه های بهرام بیضائی

اساتید محترم راهنما: آقای دکتر محمدعلی محمودی، آقای دکتر محمود حسن آبادی

اساتید محترم داور: خانم دکتر مریم شعبانزاده، آقای دکتر عبداله واثق عباسی

نماینده محترم تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عبدالعلی اویسی کهخا

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط