اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان موسسه آموزش عالی نقش جهان

احتراما به استحضار می رساند موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی _ غیردولتی نقش جهان در سال تحصیلی 97-98 ترم تابستان ارائه می دهد

امتیاز به خبر :

فایل پیوست