اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" توسط جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله استاد اعزامی از بنگلادش مورخ چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط