اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر در حاشیه شهر

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر  در حاشیه شهر

مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری امور بانوان شهرداری زاهدان و انجمن مردم نهاد بانوان تلاشگر شرقی ، کارگاه آموزشی برای عموم در منطقه حاشیه شهر (خ شریعتی شمالی ) با هدف آموزش و پیشگیری مصرف مواد مخدر و آموزش مهارت های زندگی برگزار نمودند . این کارگاه با حضور 80  شرکت کننده توسط دکتر حسنی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تشکیل گردید  . دکتر حسنی ضرورت یادگیری مهارت و شناخت موقعیت  های پر خطر را عامل مهم پیشگیری از آسیب ها دانست.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط