اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

برگزاری نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در تاریخ 6 و 7 شهریورماه 1398 به میزبانی هیأت ناتک استان کردستان در دانشگاه سنندج برگزار گردید.

در این نشست که دبیر و کارشناسان هیأت ناتک سیستان و بلوچستان شرکت کردند، ارزیابی مؤسسات پژوهش و فناوری، ارزیابی الکترونیکی، چالش های هیأت های استانی، فعالیت های غیرمجاز در آموزش عالی، نقش و جایگاه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در ارتقاء آموزش عالی و اعلام نتایج ارزیابی عملکرد هیأت های استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط